Sağlık

Fotosentetik Beslenme, Sağlık ve Yaşam İçin

Siz değerli okurlar için fotosentetik beslenme sağlık ve yaşa hakkında bir yazı hazırladım. Fotosentetik beslenme kabaca fotosentezle beslenen canlılar için kullanılan bir beslenme biçimidir. Bitkilerin gerçekleştirdiği canlılık fonksiyonlarından biri olan beslenmeyi fotosentez şeklinde yapılmaktadır. Bende yazımda bu konuya dair çok detaylı bir inceleme gerçekleştirdim. İyi okumalar.

Fotosentetik Beslenme Nedir?

Canlı organizmalar sürekli olarak vücutlarında enerji değişiklikleri meydana getiren kimyasal reaksiyonlar geçiriyorlar. Bütün bu reaksiyonlar ve değişiklikler metabolizma olarak adlandırılır. Temel olarak, metabolizma, basit bileşenlerden ve enerjiden kompleks vücut maddelerinin sentezi ya da oluşumu ve bu kompleks maddelerin ve enerjinin parçalanması ya da parçalanması olmak üzere iki süreçten oluşur. İlk süreç anabolizma olarak bilinir ve ikincisi katabolizma olarak bilinir.

Fotosentetik Beslenme Nedir?Canlı organizmaların temel özelliklerinden biri besleme yeteneğidir. Buna beslenme denir. Beslenme, bu nedenle, hücre metabolizması için enerji ve materyalleri edinme süreci, hücrelerin bakım ve onarımı ve büyüme de dahil olmak üzere. Canlı organizmalarda, beslenme hem anabolik hem de katabolik süreçlerden oluşan karmaşık bir seridir ve vücut içine alınan gıda maddelerinin karmaşık vücut maddelerine (başlıca büyüme için) ve enerjiye (iş için) dönüştürülmesidir. Hayvanlarda, alınan gıda maddeleri genellikle kompleks, çözünmeyen bileşikler biçimindedir. Bunlar, hücrelere absorbe olabilen daha basit bileşiklere ayrılmıştır. Bitkilerde, kompleks gıda maddeleri önce bitki hücreleri tarafından sentezlenir ve sonra bitki gövdesinin tüm bölgelerine dağıtılır. Burada, her bir hücrenin protoplazmasına absorbe edilebilen daha basit, çözünür formlara dönüştürülürler. Bu kompleks gıda materyallerinin sentezi için gerekli olan hammaddeler, bitki çevresindeki hava ve topraktan elde edilir.

Fotosentez

Fotosentez veya kemosentez yoluyla kendi enerji arzını sağlayamayan tüm canlı organizmalar, hetero kesikler veya Hetero sıçratılmış organizmalar. Hetero strofik, başkalarını beslemek demektir. Bütün hayvanlar, hetero kesimleridir. Pek çok bakteri türü, birkaç çiçekli bitki ve tüm mantar gibi diğer organizmalar bu beslenme yöntemini kullanır. Yeşil boğumların yiyeceklerini elde etme biçimleri önemli derecede değişir. Bununla birlikte, gıdanın vücut içerisinde kullanılabilir biçimde işlenmesi çoğu kişide çok benzerdir. Ancak tüm yeşil bitkiler, hava ve topraktan elde edilen belirli hammaddelerden karbonhidrat üretim kabiliyetine sahiptir. Bu yeteneği yalnızca bitkiler için değil, insan da dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı olarak bitkiler üzerinde bulunan bitkilere dayanan hayvanlar için de önemlidir.

Bitkilerde Beslenme

Fotosentez, bitkilerin kendi yiyeceklerini, Güneş ve mevcut hammaddeler. Bitkilerde karbonhidrat üretimi. Yalnızca yaprak ve sapların klorofiller (yani yeşil) hücrelerinde gerçekleşir. Bu yeşil hücreler, gıda sentezi için gerekli olan kloroplastları içerir. Fotosentez için gerekli olan hammaddeler, yani topraktaki su ve mineral tuzlar ile atmosferdeki karbondioksit, bu nedenle yapraklardan en fazla olan klorofiller hücrelerine taşınır.

Bitkilerde BeslenmeÇoğu yaprağın alt yüzeylerinde genellikle daha fazla sayıdaki küçük gözenekler veya stomalar atmosferdeki gazların içindeki dokulara geçmesine izin verir. Stoma, bekçi hücreleri olarak bilinen oval şekilli bir epidermal hücredir. Her stoma aslında bir sub-stoma hava bölmesinin diyaframıdır. Bu, stomaya bitişik olarak uzanan geniş bir hücrelerarası hava alanıdır. Yaprak içinde bulunan diğer hücrelerarası hava boşluklarıyla kesintisizdir. Her stoma gözenek boyutu, onu çevreleyen koruma hücrelerinin eğriliğine bağlıdır. Koruyucu hücreler su dolu olduğunda şişerler veya tıkanırlar ve sonuç olarak gözenek açılır. Bununla birlikte, su seviyesi düşük olduğunda yumuşak veya sarkmış olur ve gözeneklerin kapanması sonucu çöker. Stoma açık olduğunda hava sub-stoma hücresine girer ve hücreleri çevreleyen sudaki hücrelerarası hava içerisinde dağılır. Bu karbondioksit çözeltisi, daha sonra yaprak hücrelerine, özellikle palisade hücrelere yayılır. Burada, kloroplastlar tarafından fotosentez için kullanılır.

Sodyum, potasyum, kalsiyum demir ve magnezyumun fosfat, klorid ve bikarbonat gibi çözünmüş mineral tuzlarını taşıyan su toprağa köklerden emilir. Bu toprak suyu, osmoz denilen bir süreçle kök tüylerine girer. Su molekülünün düşük konsantrasyonlu bir bölgeden yarı geçirgen bir zar yoluyla yüksek konsantrasyonlu bir bölgeye taşınması. Daha sonra köklerden, kökten ksileme dokusu ile yapraklara kadar yukarı doğru iletilir. Damar ve dalları vasıtasıyla tüm hücrelere taşınır.

Kloroplastlar, bitkilere renk katan ve güneş ışığındaki ışık enerjisini emebilen yeşil pigmenti (klorofil) içerir. Bu enerji, fotosentezin ilk temel adımlarından biri için kullanılır; Yani su molekülünün oksijene ve hidrojene bölünmesi. Bu oksijen atmosfere saldı. Hidrojen bileşenleri, şekerler ve nişastalar gibi kompleks organik bileşikler oluşturmak üzere, bir dizi enzim ve enerji tüketen reaksiyonlarda karbondioksiti de çok azaltır.

Fotosentez Süreci

Fotosentez sırasında, karbonhidratlar gibi yüksek enerjili devam eden bileşikler, düşük enerjiden sentezlenir Güneş ışığı ve klorofil varlığında karbondioksit ve su gibi bileşikler ihtiva eder. Güneş enerjisi fotosentez için gerekli olduğu için, güneş ışığının bulunmaması nedeniyle gece süreç olamaz. Fotosentezin nihai ürünleri karbonhidratlar ve oksijendir. İlki, bitkinin her yerine dağıtılır. İkincisi, gövdeye atılan karbondioksit karşılığında, stoma yoluyla atmosfere geri gaz olarak verilir. Yeşil yapraklardaki fotosentez oluşumu, karbon dioksit, su ve enerjinin emilimini gösteren deneylerle gösterilebilir. Yaprakları ve oksijen ve karbonhidrat üretimini içerir. Yeşil bitkiler tarafından oksijen verilmesi, yapraklarda karbonhidratların (yani nişasta) oluşumu ve yeşil yapraklarda nişasta oluşumu için karbondioksit, güneş ışığı ve klorofil gereksinimlerinin kanıtlanması için basit deneyler ayarlanabilir.

Fotosentez SüreciFizyolojideki deneyler, bitkiler ve hayvanlar ya da bitki ve hayvan parçaları gibi olağandışı koşullar altında biyolojik materyallerin yerleştirilmesini, örn. Kavanozlar, kafesler veya kutular. Fotosentetik süreç sırasında karbondioksit yokluğunda ortaya çıkan etkileri gösterecek bir deney tasarlandıysa, böyle bir deneyden elde edilen sonuç, biyolojik maddenin doğal olmayan deneysel koşullar altında yerleştirilmesinden kısmen dolayı olduğu gibi tartışılabilir. , Bu nedenle, iki hemen hemen aynı deneyi kurmak için gerekli; Birisi fotosentez için gerekli olan tüm faktörlerin bulunduğu normal şartlara (kontrol deneyi) tabi tutulurken diğeri (test deneyi), diğer faktörlerin hepsi mevcutken tek bir faktörün ortadan kaldırıldığı veya değiştirildiği bir koşul altında yerleştirilir. Bu, deneyi yapan kişinin, test denemesinin gösterdiği sonucun, denenmiş kurulum yerine değil, farklılaştırılmış faktörlerden kaynaklandığından emin olmasını sağlar. Deney deneyi, deney deneyiyle elde edilen sonuçların bir yanlış olmadığından emin olmak için bir rehber görevi görür.

Belirli deneylerden sonra gözlem, oksijenin ancak fotosentez oluştuğunda, yani gün boyunca serbest bırakıldığını açıkça gösterir . Su, karbondioksit ve klorofil gibi diğer temel faktörlerin mevcut olmasına rağmen, güneş ışığı yoksa nişasta oluşabilir.

Fotosentez sağlıklı yaşam biriminin oynadığı ve oynadığı temel besin öğesinin temel bileşeni. Canlı organizmalar için önemli rol. Bitkilerin karmaşık hücresel yapıları, fotosentezin birincil ürünü, yani glikoz gibi basit bir karbonhidrattan oluşur. Bu aşamada, fotosentez üzerine çok fazla vurgu yapılmasına rağmen, protein sentezi süreci eski kadar önemlidir. Protein sentezi sırasında, bitkiler tarafından absorbe edilen azotlu bileşikler ve bazı durumlarda, fosfor ve diğer elementler, çeşitli bitki proteinlerini oluşturmak üzere glükoz ile birleşir.

Bitki proteinlerinin sentezine katkıda bulunmanın yanısıra glikoz da önemlidir, çünkü bir dizi kimyasal reaksiyon sonrasında katı yağlara ve yağlara dönüştürülebilir. Diğer organik bileşiklerin oluştuğu ana üründür.

Fotosentez SüreciTüm besin döngülerinde fotosentezin önemi fazla vurgulanamaz. Hayvanlar, güneşten gelen ultraviyole ışınlar, çevremizdeki atmosferde bulunan su ve karbon dioksit gibi mevcut maddelerden kolaylıkla enerji açısından zengin bileşikleri kolayca sentezlemek için güneş enerjisinden yararlanamıyor; bunun yerine bazıları canlı vücuda neden oluyor; Melanin ve keratin, hayvan derisinin rengini ve mukavemetini etkiler ve bazı iç hasarları etkiler. Bu nedenle, ışınlardan, bitkilerin güneş ışığı tarafından sağlanan enerjiyi, nihai olarak her türlü hayvan yaşamının bağımlı olduğu enerjiden zengin bileşiklerin sentezlenmesi ve depolanması için kullanabilme yeteneğine sahip olması şanslıdır.

Hayatta kalabilmesi için, Insan yalnızca meyve, sebze ve tahıl gibi bitki ürünlerini değil aynı zamanda sığır ve balık gibi hayvanları yiyor. Sığır ve diğer otçul hayvanlar, varolmaları için bitki yaşamına tamamen bağımlıdır. Bazı balıklar otçulcalı iken bazıları karışık bir diyettir ve çok sayıda etçilmezdir. Etçil hayvanlar dolaylı olarak bitkiler üzerinde yaşayabilirler. Hemen diyetleri, kendilerini tamamen değilse de kısmen de bitkiler üzerinde beslemesi gereken daha küçük hayvanlardan oluşur. Fotosentez tüm besin döngülerinde ilk adımdır.

Fotosentez işlemi sırasında karbon dioksit atmosferden çıkarılır ve oksijen eklenir. Eğer bu saflaştırma işlemi doğada mevcut değilse, yakında atmosfer, hayvanların ve bitkilerin solunumu sırasında ve organik maddenin parçalanması sırasında verilen karbondioksit ile doyurulacak ve böylece tüm ömür yavaş yavaş duracaktır. Fotosentez olmadan besin olmayacaktır. Ve eğer beslenme yoksa, canlı bir şey olmayacaktır. Ve eğer dünyada hiçbir canlı yoksa, dünya hala şekilsiz ve tamamen geçersiz kalacaktır. Fotosentez mahkemeye gitmezse canlıların işi için hayır olacaktır. Günümüzde ya da bir süre sonra, fotosentez durduğunda canlının kaderi ne olacak merak ediyorum.

Devamını Gör

Benzer Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.