yönetim kavramı ve tarihsel gelişimi

Yaşam

Yönetim Kavramı

Yönetim Kavramı nedir Yönetim, kavram, düşünce ve uygulama anlamlarında, tarih boyu dikkat çekmiş ve tartışma konusu olmuştur. Tarih boyunca farklı…